Slide 1
Het Burger Weeshuis opgericht in 1583

De stichting

Geschiedenis
De geschiedenis van de stichting gaat terug tot 1583, toen het Burger Weeshuis werd opgericht. Dit weeshuis bood opvang aan rijke wezen. In 1638 volgde het Nieuwe of Armenweeshuis dat zich richtte op kinderen van wie de ouders geen burgerrechten hadden. De weeshuizen bestaan niet meer, maar beide stichtingen bestaan voort in de Stichting Het Burger en Nieuwe Weeshuis. In de ruim vier eeuwen dat de stichting bestaat, is de maatschappij sterk veranderd. Toch zijn er nog steeds jeugd en jongeren die buiten de boot dreigen te vallen. De taak van de stichting is dus nog springlevend!

Doelstelling
De doelstelling van de Stichting Het Burger en Nieuwe Weeshuis is het bieden van hulp, in de vorm van financiële ondersteuning, aan jongeren van 25 jaar of jonger die in ons werkgebied wonen.
De stichting verstrekt materiële en immateriële steun aan hulpbehoevende individuen, gezinnen en organisaties. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Related Articles