Bestuur

De bestuursleden van Stichting Het Burger en Nieuwe Weeshuis zijn:

  • De heer drs. J. van Amstel (voorzitter)
  • Mevrouw mr. J.M. Fröberg (secretaris)
  • De heer mr. G.J. den Hartog (penningmeester)
  • De heer W.G. Groothedde MA
  • Mevrouw E. Pot
  • De heer mr. dr. H. Wammes

Het bestuur wordt door een bureau, onder leiding van rentmeester de heer mr. M. Schellingerhout, ondersteund. De heer H.J. Beltman, sociaal adviseur is aanspreekpunt voor de behandeling van (project)aanvragen.