Bestuursbesluiten

Particulieren
In het jaar 2020 werd inmiddels (t/m de laatste bestuursvergadering van 27 augustus 2020) voor een bedrag van € 65.027,-- aan particuliere hulp verleend.


Instellingen
In het jaar 2020 werd inmiddels (t/m de laatste bestuursvergadering van 27 augustus 2020) voor een bedrag van € 280.866,-- aan diverse instellingen toegezegd.