Slide 1
Bestuurs-besluiten

Bestuursbesluiten

Particulieren
In het jaar 2023 werd inmiddels (t/m de laatste bestuursvergadering van 11 januari 2023) voor een bedrag van € 3.725,-- aan particuliere hulp verleend.


Instellingen
In het jaar 2023 werd inmiddels (t/m de laatste bestuursvergadering van 11 januari 2023) voor een bedrag van € 83.000,-- aan diverse instellingen toegezegd.

Related Articles