Bestuursbesluiten

Particulieren
In het jaar 2021 werd inmiddels (t/m de laatste bestuursvergadering van 14 januari 2021) voor een bedrag van € 6.920,-- aan particuliere hulp verleend.


Instellingen
In het jaar 2021 werd inmiddels (t/m de laatste bestuursvergadering van 14 januari 2021) voor een bedrag van € 31.092,-- aan diverse instellingen toegezegd.