Slide 1
Bestuurs-besluiten

Bestuursbesluiten

Particulieren
In het jaar 2023 werd inmiddels (t/m de laatste bestuursvergadering van 31 augustus 2023) voor een bedrag van € 63.708,-- aan particuliere hulp verleend.


Instellingen
In het jaar 2023 werd inmiddels (t/m de laatste bestuursvergadering van 31 augustus 2023) voor een bedrag van € 377.707,-- aan diverse instellingen toegezegd.

Related Articles