Slide 1
Bestuurs-besluiten

Bestuursbesluiten

Particulieren
In het jaar 2023 werd inmiddels (t/m de laatste bestuursvergadering van 26 mei 2023) voor een bedrag van € 35.879,-- aan particuliere hulp verleend.


Instellingen
In het jaar 2023 werd inmiddels (t/m de laatste bestuursvergadering van 26 mei 2023) voor een bedrag van € 316.022,-- aan diverse instellingen toegezegd.

Related Articles