Bestuursbesluiten

Particulieren
In het jaar 2020 werd inmiddels (t/m de laatste bestuursvergadering van 26 november 2020) voor een bedrag van € 99.146,-- aan particuliere hulp verleend.


Instellingen
In het jaar 2020 werd inmiddels (t/m de laatste bestuursvergadering van 26 november 2020) voor een bedrag van € 348.586,-- aan diverse instellingen toegezegd.