Slide 1
Bestuurs-besluiten

Bestuursbesluiten

Particulieren
In het jaar 2024 werd inmiddels (t/m de laatste bestuursvergadering van 11 januari 2024) voor een bedrag van € 3.134,-- aan particuliere hulp verleend.


Instellingen
In het jaar 2024 werd inmiddels (t/m de laatste bestuursvergadering van 11 januari 2024) voor een bedrag van € 131.200,-- aan diverse instellingen toegezegd.

Related Articles