Slide 1
Bestuurs-besluiten

Bestuursbesluiten

Particulieren
In het jaar 2024 werd inmiddels (t/m de laatste bestuursvergadering van 4 april 2024) voor een bedrag van € 24.560,-- aan particuliere hulp verleend.


Instellingen
In het jaar 2024 werd inmiddels (t/m de laatste bestuursvergadering van 4 april 2024) voor een bedrag van € 302.822,-- aan diverse instellingen toegezegd.

Related Articles