financiële hulp voor jongeren van 25 jaar of jonger
Slide 1
Jeugd-en Jongerenhulp

Welkom op de website van het Burger en Nieuwe Weeshuis Arnhem

De stichting Het Burger en Nieuwe Weeshuis helpt jeugd en jongeren van 25 jaar of jonger die in ons werkgebied wonen.

Wij vinden dat zij de kans moeten krijgen zich op een positieve manier te ontwikkelen. Helaas lukt dat niet altijd, omdat daarvoor de middelen ontbreken. De stichting Het Burger en Nieuwe Weeshuis probeert dan te helpen door financiële middelen beschikbaar te stellen, zodat jeugd en jongeren toch de kans krijgen zich te ontplooien. De stichting geeft zowel steun aan individuen als aan organisaties.

Heb je hulp nodig of ken je iemand die hulp nodig heeft? Leeshier dan verder. Wilt u als organisatie financiële ondersteuning aanvragen? Lees dan hier verder.

Stichting Het Burger en Nieuwe Weeshuis heeft over het jaar 2022 voor ongeveer € 621.000,-- aan sociale giften verstrekt aan hulpbehoevende individuele jongeren, jonge gezinnen en organisaties op het gebied van jeugd- en jongerenzorg. 

Related Articles