Slide 1
Bestuurs-besluiten

Bestuursbesluiten

Particulieren
In het jaar 2022 werd inmiddels (t/m de laatste bestuursvergadering van 19 mei 2022) voor een bedrag van € 43.813,-- aan particuliere hulp verleend.


Instellingen
In het jaar 2022 werd inmiddels (t/m de laatste bestuursvergadering van 19 mei 2022) voor een bedrag van € 291.097,-- aan diverse instellingen toegezegd.

Related Articles